|

PROJEKTY

więcej informacji tutaj>>>

więcej informacji tutaj>>>

|

|

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać najnowsze informacje ze strony CWB


  

|

Aktualności

undefined

kliknij, aby zobaczyć szczegóły

Droga do sukcesu - Seminarium podsumowywujące


Młodszy Florysta - projekt


Projekt zakłada przeprowadzenie 3 edycji szkolenia: Młodszy Florysta. Kurs obejmuje 120 godzin zajęć praktycznych, połączonych z przyswajaniem ogólnej wiedzy z zakresu florystyki i pracy w kwiaciarni: roślinoznawstwo, koło barw, zasady kompozycji, zarys historii sztuki.

Czas realizacji projektu: 01.04.2012r. – 31.03.2013r.

czytaj więcej >>>

KLASTER TURYSTYCZNY MAZOWSZA

W grudniu 2009 r. w ramach projektu w ramach projektu „KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.2: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym rozpoczęto realizację usługi doradczej pt. „PROCES ROZWOJU INICJATYWY KLASTROWEJ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ”.

Usługa doradcza jest przeznaczona dla przedsiębiorców działających w obszarze branży turystycznej i okołoturystycznej, zainteresowanych zawiązaniem inicjatywy klastrowej. Przedmiotem usługi jest doradztwo w zakresie powstania i rozwoju inicjatywy klastrowej w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Bezpłatny projekt "Droga do sukcesu"

Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" zaprasza na bezpłatne szkolenia w ramach Projektu "Droga do sukcesu", współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór dokumentów rozpoczyna się z dniem 08.02.2011r. Wzory dokumentów zgłoszeniowych oraz Regulamin rekrutacji do pobrania tutaj >>>.

Czas realizacji projektu: 01/01/2011 - 30/06/2012.

czytaj więcej >>>

Klaster Turystyczny Mazowsza

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej proinnowacyjnej usługi doradczej, której celem będzie przyłaczenie Państwa przedsiębiorstwa do zawiązanej w grudniu ub.r. inicjatywy klastrowej w szeroko pojętej branży turystycznej. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym.

Czytaj więcej

Bezpłatny projekt KIGNET INNOWACJE – izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych do korzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych w ramach projektu KIGNET Innowacje przez Krajową Izbę Gospodarczą i 12 partnerów.

Czytaj więcej

 

do góry

projekt daromaster

Oddział Terenowy Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość", 09-400 Płock,
ul. Nowy Rynek 3, tel./fax 024-262-68-48, 024-267-45-69